Artikeldatabaser til linkbuilding og trafik

[Oversigten over danske artikeldatabaser er senest opdateret 31. juli 2017 1:23.]

Artikeldatabaser er linkbuildingens Rodney Dangerfield – They Get No Respect.

Jeg har aldrig selv brugt artikelkataloger og kommer heller ikke til det. Det er jammerlig kvalitet og er i bund og grund bare offentligt tilgængelige splogs.
– Henrik Bondtofte

I praksis kan vi betragte dem som en let tilgængelig fattigmandsløsning på udfordringen med at skabe links til sit website, hvis man ikke har den store erfaring med at tiltrække naturlige indgående links og besøgende på anden vis.

At der i et vist omfang er tale om hurtige tomme kalorier  skal dog ikke udelukke dem fra at kunne indgå som en del af en samlet værktøjskasse i linkbuilding sammenhæng. Husk blot på at det bør være en lille flig af et hjørne af din SEO strategi.

Hvad er en artikeldatabase

En artikeldatabase, ofte kaldet et artikelkatalog, er temmelig præcis hvad navnet angiver: Et website der fungerer som en database eller et katalog over en lang række artikler, typisk indenfor en lang række ikke relaterede emner. De mest typiske baser indeholder hundredevis af artikler af relativt lav til middelgod kvalitet på mellem 250 og 500 ord, med 2-3 links til forfatterens egen hjemmeside på et andet domæne.

Betingelser for brug af artikeldatabasen gratisnyheder.dk

Eksempel på brugerbetingelser

Artikeldatabaser tjener hovedsagelig to formål: At skabe direkte trafik til dit website og øge din synlighed i søgemaskinerne, gennem værdien af links til dit eget website, fra de artikler du skriver. Der er sikkert nogen som vil forsøge at bilde dig ind at det ligeledes er en måde at kunne publicere sine artikler gratis så andre kan læse dem og have glæde af dem, men den er der vist ikke nogen der hopper på længere.

Betingelser for brug af artikeldatabasen artikelhq.dk

Eksempel på brugerbetingelser

En typisk eksempel fungerer ved at ejeren opsætter en hjemmeside, enten med et proprietært CMS eller WordPress som gør det muligt for andre at skrive artikler, som ejeren efter gennemlæsning kan publicere på siden. Almindeligvis stiller ejeren nogle mindstekrav for at en artikel kan publiceres, eksempelvis at den skal være på mindst 400 ord, skal være grammatisk korrekt skrevet og unik, forstået på den måde at den samme artikel ikke må findes andre steder på internettet. Almindeligvis er der ligeledes restriktioner på hvor mange links en artikel må indeholde.

Hvis en bruger uploader en artikel på 400 ord med et link til sin egen hjemmeside, vil dette kunne medføre at besøgende på artikelkataloget klikker sig videre til forfatterens hjemmeside, hvilket øger trafikken til denne. Hertil kommer at søgemaskinerne typisk vil tillægge linket fra artiklen værdi, således at forfatterens hjemmeside får et lille bump op i søgemaskinerne.

Virker artikeldatabaser stadig?

Tilbage i 2010 var artikeldatabaser et ekstremt hot emne for alle som ville opad i søgeresultaterne. Der blev startet et utal af artikeldatabaser, og der blev ikke lagt skjul på at de alene var sat i verden for at game Google. En lang række af dem havde endda navne hvor SEO indgik direkte i titel eller domænenavn. Samtidig blev artikeldatabaserne omtalt så meget omkring på nettet (i særdeleshed på Amino) at det foranledigede Mikkel DeMib til at skrive et af sine absolut bedste blogindlæg nogensinde om dem.

Omkring udgangen af 2010 forsvandt en lang række af de eksisterende danske artikeldatabaser fra Googles indeks i løber af noget der minder om et døgns tid. Alt tyder på at der var tale om en manuel indsats, for at markere at brugen af “SEO-databaser” ikke var en praksis som er i overensstemmelse med Googles guidelines. En stor del af de baser som forsvandt fra indekset blev herefter lukket ned, tillige med en del som ikke var blevet ramt i første omgang. Siden da har der været betydelig mere stille omkring artikeldatabaserne, og det er generelt populært at sige, at de ikke har nogen værdi længere.

I praksis er det dog ikke tilfældet.

Hvis vi ser bort fra eventuelle særlige eksempler på kataloger som af den ene eller anden grund har fået en manuel straf eller er blevet voldsomt devalueret af søgemaskinerne, så er en artikelbase at betragte som ethvert andet website. Det betyder selvfølgelig også at et link fra siden overfører en eller anden form for værdi. Denne værdi afhænger lige som for alle andre websites af en lang række parametre, ikke mindst hvor stor autoritet og troværdighed søgemaskinerne tillægger siden linket udgår fra. Hvis artikelbasen således har en masse gode indgående links, og i øvrigt har artikler af fornuftig kvalitet, så giver udgående links også tilsvarende værdi.

Der er talrige eksempler (også fra de senere år) på at websites er bragt til at ranke fornuftigt på mellemlette keywords, alene ved hjælp af artikeldatabaser. Der er altså ikke grund til at afholde sig fra at benytte artikelmarkedsføring fordi man tror det ikke har nogen effekt. Som med alt andet gælder der dog, at jo bedre artikeldatabaser du benytter, jo bedre resultater får du.

Den største udfordring ved at linkbuilde fra artikelbaser er nok, at de aldrig vil kunne signalere samme relevans som et reelt website som omhandler et givent (smallere eller bredere) emne. I og med artiklerne vil have emner i øst og vest vil det kun være emnet for den enkelte artikel som kan signalere til Google at linket er relevant. Hvis du får et link fra en artikel på “lystfiskersiden”, så vil det være mere klart for google at det link er relateret til lystfiskeri, end en artikel på en artikelbase.

Det er i den forbindelse værd at erindre om, at denne form for artikelmarkedsføring, er og bliver en nødløsning i forhold til at skaffe reelle udefrakommende links til dit website. Ligeledes må man ikke glemme, at det aldrig kan stå alene som linkbuilding, og altid bør suppleres med en lang række andre metoder til at skaffe indgående links.

Hvad er risikoen?

Med Googles jævnligt skiftende algoritmer og filtre er det altid værd at overveje risikoen ved enhver linkbuildingstrategi. Teoretiske set kan man naturligvis ikke afvise, at Google en dag kunne finde på at straffe websites som har mange indgående links fra artikeldatabaser.

Mit bedste bud er at den væsentligste risiko er at værdien af ens links bliver devalueret, og at man i så fald vil kunne flytte sine artikler til et andet katalog for at genetablere den værdi som er mistet. Det er næppe sandsynligt at Google generelt vil indføre en straf alene for brug af artikelkataloger. Det kan derimod risikeres at linkprofilen ser unaturlig ud, hvis alle indgående links kommer fra artikeldatabaser.

Hvordan vurderer man værdien af en artikeldatabase?

Som ovenfor nævnt, får man de flere besøgende og mere linkjuice, jo bedre det benyttede katalog er. For at vurdere værdien af et givent website man kan sende artikler til, kan man benytte en række indikatorer.

 • Først og fremmest kan man se på Googles Toolbar PageRank for forsiden, som angiver domænets generelle troværdighed. Er værdien 0 eller N/A for en side som har været i luften i længere tid og har mange artikler liggende, så er det generelt et skidt tegn. Ellers gælder generelt at jo højere PR jo bedre..
 • Herefter kan man se på målepunkter som de nedenfor nævnte DA og PA fra Moz. AHREFS.com og Majesticseo.com har tilsvarende måder at angive troværdigheden af et givent domæne, som også kan benyttes.
 • Det er også altid en god ide at lade sig lede af den sunde fornuft. Tag et kig på de artikler som allerede er publiceret. Hvis de er skrevet i dårligt sprog, eventuelt med broken links eller inkluderer engelske artikler hvor links har danske ankertekster, så er det næppe værd at benytte. Tilsvarende gælder, hvis stort set alle artikler er ganske korte og uden formatering og/eller billeder.
 • Lav en søgning på “site:domæne.dk” for at se hvilke artikler Google viser på første eller anden side. Hvis nogen af dem har selvstændig PR over 0 er det generelt et rigtig godt tegn. Har de fleste artikler 0, er det generelt bedre end hvis de alle har “N/A”
 • Lav en vurdering af hvor mange udgående links domænet har. Som en grov hovedregel deles domænets samlede juice imellem alle udgående links. Hvis du har to artikeldatabaser med lige gode metrikker vil det som udgangspunkt være bedre at indsende artiklen til en base med 100 artikler end en som har 1000 artikler og samtidig et linkkatalog med 5000 udgående links.
 • Avanceret: Vurder om der er sammenhæng mellem PR og andre metrikker som siger noget om domænets autoritet (fx. DA/PA). Hvis artikelbasen har en høj PR på forsiden men alle andre metrikker er lave, er det sandsynligt, at der er tale om en kunstig PR, som kommer fra at domænet har været redirected tidligere, og PR ikke er blevet opdateret efterfølgende. Høj PR og lave metrikker er et tegn på at nogen måske forsøger at snyde domænet til at virke mere autoritært end det virkelig er. Lav PR (fx. 0) men høje metrikker, er tegn på at der ikke er opdateret PR for nylig, eller eventuelt at domænet har fået en straf af Google.
 • Avanceret: Vurder om PR og andre metrics er udtryk for den aktuelle brug af domænet, eller kommer af at domænet har været brugt til noget andet tidligere. Det er generelt en fordel, hvis høj PR og andre metrics er kommet naturligt ved at andre har linket til de enkelte artikler eller forsiden i løbet af en længere periode. Du kan også komme ud for at en artikeldatabase er lagt på et domæne som har været registreret tidligere af nogle andre til et helt andet formål, og de indkommende links stammer fra den tidligere ejer. I så fald er det sandsynligt, at disse links (og efterfølgende PR) stille og roligt vil forsvinde, og værdien af artiklerne på siden ligeså.

I praksis er den bedste test dog at tage en længere sætning fra titlen på en af de publicerede artikler og se hvor langt oppe i søgeresultaterne artiklen ligger når man søger på en del af titlen. Det gælder naturligvis ikke hvis titlen er et meget konkurrencepræget søgeord, men generelt bør artiklen findes højt i SERPs når man søger på en stor del af titlen. Her betaler det sig at bruge sund fornuft i forhold til vurderingen af  hvor i søgeresultatet artiklen burde være, sammenlignet med konkurrerende websites. Hvis artiklen ikke dukker op på de første mange sider i SERPs, så er det tegn på at Google ikke tillægger hjemmesiden artiklen er publiceret på særlig meget vægt. I så fald bør man nok se sig om efter et alternativ.

Liste over danske artikeldatabaser

Hvis du gerne vil finde en dansk artikeldatabase at poste artikler på, så vil jeg gerne hjælpe dig. Nedenfor vedligeholder jeg derfor en liste over offentligt tilgængelige artikeldatabaser, som i hvert fald på seneste opdateringstidspunkt for denne artikel, burde være i luften og til at bruge. Hvis du oplever at en eller flere af de i listen nævnte sites er blevet lukket, eller ikke længere modtager indlæg, må du meget gerne lægge en besked nedenfor, så jeg kan sikre at listen er så opdateret som muligt. Omvendt fjerner jeg naturligvis gerne din side fra oversigten, hvis du som ejer ikke ønsker den eksponeret (alle viste sider er offentligt tilgængelige).

Som ovenfor anført, kan artikeldatabaser sagtens benyttes til at skabe direkte trafik til dit website. Uanset om du poster dine artikler for at få trafik fra artiklen til dit website, eller for linkværdien af artiklen, er det væsentligt, at artikeldatabasen har en vis autoritet i søgemaskinerne. Hvis basen ikke betragtes som værdifuld af Google giver den hverken besøgende eller linkjuice.

Derfor har jeg valgt at angive både den seneste Toolbar PageRank for hoveddomænet, og de af Moz beregnede Domain Authority (DA) og Page Authority (PA). PR opdateres efterhånden meget sjældent af Google, og kan af mange gode grunde ikke altid bruges som en valid indikator for et domænes autoritet. DA og PA er absolut ikke perfekte, men er blandt de bedste tilgængelige indikatorer for et domæne og en konkret URL’s chance for at ranke godt i søgemaskinerne. Det kan altså som udgangspunkt godt betale sig at lægge sine artikler på en artikeldatabase med høj DA/PA, hvor DA generelt vil være den bedste indikator. Læs mere om de forskellige link tools her.

[Edit 31/3-2015] Inspireret af en artikel på Halfdan Timms blog, vil jeg fremover ligeledes tilføje de enkelte domæners Ahrefs.com Domain Rank (ADR). Ahrefs.com er i skrivende stund den backlink service som har det største katalog over backlinks til danske domæner, og på den måde også det bedste bud på hvilke domæner har god autoritet. Generelt er der grund til at være på vagt, hvis ADR og DA/PA ikke stemmer overens med Toolbar Pagerank.

Som en meget grov hovedregel kan man sige, at DA omkring 20, PA omkring 30 og ADR over 40 er tegn på fornuftig autoritet. Det er dog stadig en usikker måling, og metoden beskrevet ovenfor er generelt mere pålidelig.

I oversigten har jeg endvidere medtaget kravene til mindste længde på en artikel, samt min vurdering af om artikeldatabasen tillader nye brugere at registrere sig. Et par af baserne ser ud til at have lukket for nye brugere, men jeg beholder dem på listen så længe de er aktive, og eksisterende brugere kan logge ind.

Tabellen Danske artikeldatabaser er seneste opdateret 31. juli 2017 1:23.

NavnPRADRDAPAAntal ordAktiv
Linkdatabase3493444300Ja
HitlistenN/A
433344600Ja
Kulturhuset3463344600Ja
Insta Rom
3463143600Ja
Gnuskole2453142600Ja
Artikelkataloget4433141600Ja
Tjet
3432941600Ja
Artikelforlaget3453040350Ja
dskfnm.dk3452840600Ja
Vier2393039300Ja
UGMTV2412939300Ja
avjinfo.dk2422739600Ja
Onpart2402638?Ja
Re New4432936600Ja
Interweb3452335600Ja
Den Europæiske Artikelbank
2422235600Ja
Gratisnyheder0412434350Ja
sjfi.dk2462234600Ja
Namsk2373133??
Artikeldatabase1432632200?
Bibibib2412232300Ja
Artikeldatabasen0392031400Ja
Articulus2431931400Ja
Findartikler2381931400Ja
Artikelnet0411830250Ja
Fag-Artikler3442229250Ja
ArtikelHQ1391629500Ja
ShopBase0351628300Ja
Find billigste0371726?Ja
PunktA2401526?Ja
F1-artikler0391426150Ja
ArtikelDB1432425?Ja
Artilo0351325300Nej
Kasamia4401325600Ja
Ourtime0341225250Ja
Textbase0331523300Ja
Klods-op.dkN/A361630600Ja
Grand Avenue41600
Kulturplakaten 48600
2012 41600
NetNyheder 46600
City Guide 41600
Hver uge 42600
EAROS 42600
LokalNyt48600

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Der har gennem tiderne eksisteret en lang række artikeldatabaser, som uden varsel er lukket helt ned, i mange tilfælde uden varsel. For 3-4 år siden var der mange som oprettede artikeldatabaser, blot for at konstatere, at de ikke havde den ønskede effekt, og en del af dem blev decideret deindekseret af Google. Der er på den baggrund en række forholdsregler, som det kan betale sig at tage, og nogle overvejelser man bør gøre sig.

Rettigheder til artiklerne – hvem har dem?

På en del artikeldatabaser er det en betingelse ved upload, at man fraskriver sig alle rettigheder til artiklen, og lader ophavsretten overgå til artikeldatabasens ejer. Det er der for så vidt ikke noget galt i, da tanken jo ikke er at man får brug for at benytte artiklen i anden anledning på et senere tidspunkt.

Det kan dog give anledning til nogle overvejelser om hvilke sites man uploader sine artikler til. Jo mere du stoler på at ejeren planlægger at holde basen ved lige, jo mere kan der argumenteres for at det er OK at overgive sine ophavsrettigheder. I hvert fald bør man gøre sig klart, hvilke betingelser man accepterer ved upload. Har man afskrevet sig alle rettigheder, kan ejeren principielt en dag sælge alt indhold til tredjemand, og man vil stå uden links og trafik.

Hvis artikeldatabasen lukker – hav en lokal kopi

De fleste artikeldatabaser som lukker, gør det helt uden forvarsel, i nogle tilfælde efter en længere periode, hvor der ikke er postet nye artikler. Det er ofte fordi ejeren ikke længere har lyst til eller tid til at godkende og vedligeholde basen. Det er de færreste som i den anledning sender besked til brugerne om at deres artikler vil blive slettet.

Hvis det sker, er den mest naturlige tilgang at uploade den samme artikel til en anden artikeldatabase, idet artiklen ikke længere vil blive betragtet som duplicate content. Eventuelt kan du vente til den gamle udgave af artiklen på den nedlagte side er forsvundet ud af Googles indeks. Det er derfor en god praksis altid at gemme en lokal kopi af alle artikler man uploader til artikeldatabaser.

Følg løbende op på dine publicerede artikler

Af samme årsag kan det betale sig løbende at tjekke op på de artikler man har uploadet, for at sikre sig at alle artikeldatabaserne stadig er funktionelle og har ens artikel indekseret. Hvis du en dag bemærker, at artikeldatabasen har fået PR0 eller PR N/A på forsiden (og ikke har haft det tidligere), er det nok på tide at få slettet dine artikler og lagt dem et andet sted på nettet. Det vil oftest være tegn på en eller anden manuel straf, måske fordi nogen har været lidt for kreativ i deres linkbuilding.

Bruger du en god base, så overvej linkbuilding til din artikel

Både i Danmark og udlandet findes der artikelkataloger med godt indhold og god autoritet. Din artikel vil således få værdi og ranke alene ved at ligge på et godt domæne med indgående links. I det tilfælde kan man få ekstra trafik fra artiklen og mere linkjuice, ved selv at linkbuilde til sin egen artikel. Oftest vil et enkelt link eller to være rigeligt til at styrke artiklen.

Brug gerne billeder, punktopstilling, overskrifter – almindelig god on-page SEO

Hverken Google eller de brugere som falder over din artikel vil sætte pris på en artikel på 300-400 ord uden en logisk struktureret opbygning som gør indholdet let at læse. Regn med at du under alle omstændigheder vil få mere ud af artiklen, hvis den er formateret ordentligt og fremstår læseværdig. Principperne herfor adskiller sig naturligvis ikke fra hvis du skulle skrive en artikel til din egen hjemmeside, og hvorfor skulle en artikeldatabase også være anderledes.

Sørg for at bruge de almindelige formateringsmuligheder når du skriver din artikel, herunder kursiv ved citater, fed ved væsentlige pointer og underoverskrifter samt ordnede og uordnede lister hvor det giver mening. Kan din artikel have gavn af et billede eller et stykke grafik, så sørg for at inkludere det. Du kan læse mere on On-Page SEO hos Jonathan Lindahl.

Opfør dig ordentligt 🙂

Den sidste anbefaling bliver en lille løftet pegefinger. Artikeldatabaser er til for at blive brugt, og ejerne stiller dem gratis til rådighed for din og til dels deres egen skyld. De fleste som driver danske artikelbaser bruger faktisk en del tid på at gennemlæse og poste indlæg, og vedlige holde siden med alt hvad det indebærer. Hvis man poster artikler som ikke er grammatik- og stavekontrolleret, eller i værste fald kopieret fra andre steder på nettet er man med til at underminere det frivillige arbejde det er at drive basen. Det går ud over os alle.

Sørg for at læse og overholde de de krav den enkelte base stiller til artiklerne, og læg nogle ordentlige artikler op. Det er med til at give værdi for alle – også dig selv.

Se også..

http://minfarmand.dk/artikeldatabaser-altid-up-to-date-liste/

http://cloudlife.dk/oversigt-danske-artikeldatabaser/

Comments

 1. Hvis det er listen stadigvæk opdateres, må du gerne smide min side på listen også den køre dog som en kombi link og artikeldatabase.
  PR: 3
  DA: 34
  PA: 44

  Og godt råd med den lokale udgave af artiklen, har selv brændt fingerne på den konto(Goon)… :o(

  • Hej Jimmy og alle jer andre der har brændt nallerne på Goon. Det er mig der ejer Goon, og da jeg skulle lave et nyt design og et nyt koncept, skete der 2 ting.

   1. Min computer brændte sammen og selvom jeg havde 2 drev, så brændte de begge ned.
   2. One.com havde en backup i 1 uge på daværende tidspsunkt, problemet var at jeg troede det var 4 uger, så da jeg havde slettet databasen – dum som jeg var og havde downloadet backups mm. så kom jeg tilbage til one.com efter 2 uger og backuppen var væk.
   3. Jeg har omkring 1700 af de pågældende artikler, som jeg fandt for nylig af en gammel, gammel backup – men de resterende 1800 artikler (nyeste) er forsvundet og er væk.

   Jeg skrev et indlæg om det på Amino på et tidspunkt – ser lige om jeg kan finde det.

 2. Du er ikke den eneste med Goon… Spændt på hvordan den ender med at se ud.

  Din linkdatabase er tilføjet. Jeg forsøger at holde mig mest til deciderede artikelbaser, men så længe der er mulighed for alene at skrive en artikel er det fint. Og læserne skal da ikke snydes for dit fine katalog.

 3. Selv om man gemmer en lokal kopi af ens artikel, så har man stadigvæk overgivet rettighederne til den. Så ejeren af artikeldatabasen, lukket eller ej, har rettighederne til artiklen.

  Så den lokale kopi er ikke så meget værd.

  • Hvis artikeldatabasen kræver at man overdrager alle rettigheder ved upload har du helt ret.

   Nogen baser har dog ikke denne betingelse skrevet ind, og i så fald er der ingen problemer i at bruge artiklen et andet sted. Og i i praksis tror jeg de fleste uden kvaler ville genbruge deres artikel et andet sted, hvis basen den lå på en dag bare forsvandt. Uanset at man har fraskrevet sig retten til det.

 4. Hej 🙂

  I kan eventuelt tilføje: http://vidensartikler.dk/

  • Done.

   Med én publiceret artikel er der et stykke vej endnu, men så længe du har åbent for at udefrakommende kan oprette sig og skrive (lange) artikler, så hører den bestemt til på listen.

   Spændende koncept.

 5. Hej Kim.

  Tak for dit uddybende svar på den anden blog, hvor du henviser til denne side.
  Der er godt nok mange artikeldatabaser her, jeg kan brug.
  Men du skriver”Det er de absolut lavest hængende frugter indenfor linkbuilding”
  Hvad skulle jeg heller bruge til på inden for linkbuilding?

 6. Hej Rasmus

  Mit citat var vist, at ”Det er de absolut lavest hængende frugter indenfor linkbuilding (som rent faktisk virker)”.

  Min pointe er, at artikeldatabaserne absolut har en effekt, modsat kommentarlinks, forumprofiler og den slags.

  Den bedste form for links er dog dem som kommer naturligt, og gerne fra store velbesøgte sider:

  1) Du kunne som ejendomsmægler måske få nogle glade kunder til at linke til dig på deres egen blog/hjemmeside
  2) Hvis du har data om husmarkedet i København kunne du se på om en (lokal)avis vil skrive om det, og linke til dig. Det kunne være noget om at forældrekøb nu er mere/mindre populært, eller at priserne i Nordhavnen stiger vildt op til åbning af metroen om nogle år.
  3) Du kunne få eventuelle samarbejdspartnere til at linke til dig: Fotografer der tager billeder af huse, webbureauet der har lavet din hjemmeside, De advokater som udarbejder skøder for jer etc.
  4) Hvis du finder anledning til at sponsorere et lokalt sportshold eller andet kan du bede om et link fra deres hjemmeside.
  5) Når du arrangerer selvsalg for kunder kan du opfordre dem kraftigt til at linke direkte til din salgsside, og når lejligheden så er solgt sende dette link videre til fortsiden af din hjemmeside.

  Ovenstående er et par lynhurtige eksempler, som måske ikke passer præcis på din biks, men så findes der en masse andre muligheder. Fælles for dem er dog, at de er bedre, men også mere ressourcekrævende end at skrive 5-600 ord om ejendomshandel og få et link ud af det. På den måde kan artikelbaser altså være et meget let tilgængeligt sted at starte, selvom det ikke er den bedste løsning.

  Lidt på samme måde som en pizza fra Dominos (IMHO) ikke smager lige så godt som et veltilberedt hjemmelavet måltid, men det er ufatteligt let bare at ringe efter den, og man har måske ikke tid til at lave god mad hver dag.

 7. Hej Kim

  Rigtigt fed liste, og jeg kan da bekræfte at artikler stadig virker, dog ikke så godt som for nogle år siden, hvilket du da også pointerer.

  Selvom du nedprioriterer kommentarlinks, forumprofiler og lignende, vil jeg da opfordre til stadig at lave den slags, fordi det er en del af en naturlig linkprofil, og set fra den vinkel er de ikke værdiløse.

  Personligt er en af mine sider kommet lidt i problemer grundet for ensformig linkbuilding.
  Jeg arbejder hen imod at rette det, og også derfor mit navn er klik her og ikke Janno som det er i virkeligheden. (jeg håber det er ok med dig, ellers retter du bare.)

  Så hvis jeg må opfordre til noget skulle det være at variere de links i laver så meget som muligt, også evt. tilmeldinger til link-kataloger og lignende, lav det aldrig som direkte kopier, for uanset hvad blir søgemaskinernes algoritmer mere avancerede med tiden.
  Det betyder at kopier ikke giver værdi, så gør det ordentligt, og lad være med at spilde tiden.

  Tak for listen, og den medfølgende fornuftigt oplysende artikel, jeg sætter i hvert fald pris på det.

  • Mange tak for de pæne ord.

   Du har selvfølgelig fuldstændig ret i vigtigheden af en varieret linkprofil, og det kunne jeg godt have udpenslet. Uden kontekst er det i hvert fald en skidt melding at forum- og kommentarlinks ikke har værdi.

   Vi er helt enige om det problematiske i at kopiere tekster fra site til site, og jeg bliver jævnligt overrasket når der alligevel er nogen som forsøger at genbruge den samme artikel på flere sider. Det går jo ikke bare ud over artikeldatabaserne, men også brugeren selv.

   Det er i øvrigt også lidt skræmmende hvordan langt de fleste artikler der indgår til artikeldatabaser på nuværende tidspunkt stadig fokuserer på exact match ankertekst. Det tyder på at en del af dem som submitter artikler ikke helt er kommet in di 2014 endnu.

   Endnu en gang tak for din gode kommentar.

 8. Enig med ovenstående kommentater, fed liste. Jeg er dog lidt usikker på om de er besværet værd. Jeg har stablet en side på benene, gadget affiliate, og har det som et længerevarende projekt. Dens linkprofil i øjeblikket er lidt pinlig – et par hundrede links fra Amino (har over 1300 indlæg derinde alle linkende til siden), og så to redirects fra to ældre sider som hver har indgående links. Vil det i mit tilfælde være besværet værd at skrive lidt artikler til databaserne for i det mindste at have lidt links udover det jeg har, eller skal jeg bare lade være og så prøve andre vinkler? Nichen er jo lettere voldtaget, dog ikke så slemt længere som e-cigaretter og iphone udstyr er for tiden.

  • Uanset om du benytter artikeldatabaser eller en anden teknik, så ville jeg helt klart arbejde med linkbuilding til din side. Så vidt jeg kan se er der 3 domæner som linker til dig, og et af dem er stort set uden værdi.

   Hvis du satte dig det mål at skrive 3 linkbuildingtekster af 600 ord om ugen de næste 4 uger, så har du om en måned 12 artikler fra 12 unikke domæner (artikeldatabaser) med links til dit site. Jeg kan ikke forestille mig at det ikke vil gøre underværker. Med et par kommentarlinks (som din kommentar her) og eventuelt et par yderligere fra andre steder kan det virkelig gøre en forskel.

 9. Hej Kim,

  Rigtig fin liste.
  Jeg har selv haft glæde af en del af dem på listen, men der er vist et par jeg ikke kendte 🙂

  Lige meget hvad, så har jeg nu besluttet at give lidt tilbage, og du skal være mere end velkommen til også at tilføje http://www.klods-op.dk/ til listen.

  mvh
  Rolf

 10. @Rolf – Done deal!

 11. Hej,

  Er der nogen herinde, som har erfaring med http://adset.org/ ? Jeg overveje at benytte siden til at lave SEO for siden http://cartendo.dk/ , som er en ny side, hvor jeg gerne vil skabe en varieret linkprofil og ikke har benyttet mig af artikeldatabaser endnu. På forhånd tak og mange tak for din liste Kim, den har virkelig sparet mig en del tid og giver et super fint overblik.

 12. Ja, det kan du tro der er. Don’t do it 🙂

  Adset.org er lidt af en intern joke i branchen, og et eksempel på hvordan man gør alting galt på en artikeldatabase.

  For de første slår de sig op på høj Pagerank (PR), men så snart man slår domænerne op, kan man med det samme konstatere at de ALLE har falsk pagerank. Ikke at vi benytter Pagerank til særlig meget i dag, men den PR de har er falsk. De fleste af domænerne har en uinteressant linkprofil.

  Dernæst er alle deres artikeldatabaser hosted på samme IP adresse, hvilket betyder at du får mindre ud af links fra dem, hvis du poster artikler på mere end en enkelt af artikeldatabaserne, da de i Googles øjne alle kommer fra samme IP.

  Ydermere stiller de ganske lave krav til artiklerne, så dine links kommer til at være blandt en masse crap, som linker til en masse crap.

  Endelig er de alle interlinkede med kæmpe footers som reklamerer for at man kan købe links på hjemmesiderne, hvilket er en kæmpe rød klud i hovedet på Google.

  Jeg ville nok vælge Adset.org som det allersidste bud på en fornuftig linkstrategi.

  Og tak for rosen – det er rart at høre.

 13. Hej Kim

  Hvis man gennemlæser betingelserne for artikeldatabaserne, er der store muligheder for ejerne til at (mis)bruge artiklerne. F.eks. er der flere af dem jeg formoder er dine (dem med det samme Favicon), hvor betingelser er, at alt materiale bliver ejet af siden og ejer må redigere i alt indhold. Hvordan sikrer man sig, at ejer ikke udnytter dette til f.eks. at sælge artikler og links til konkurrenten eller laver links om til affiliate links, så vi ikke får nogen værdi af artikel og links? Det kræver jo en stor del tillid fra os. Hvorfor er det nødvendigt med sådanne betingelser?

 14. Super relevant og meget fair spørgsmål.

  Jeg kan naturligvis kun tale på egne vegne, men jeg ved at mine betingelser er blevet kopieret af adskillige som har artikeldatabaser på listen.

  Ingen af betingelserne er sådan set nødvendige, men hvis de ikke var der, ville der næppe være offentlige artikeldatabaser.

  Hvis vi starter fra en ende af, så er det faktisk (man skulle ikke tro det) et kæmpe arbejde at finde et godt domæne, oprette og vedligeholde en artikeldatabae, hvis man vil have bare en nogenlunde kvalitet, hvor alle indlæg læses igennem, rettes for de værste fejl og får et nogenlunde relevant billede tilknyttet (fra en database af betalte billeder).

  Med den tid det hele tager er der altså ikke meget overskud til at rette artikler når nogen har glemt et link eller sat det forkert ind. Hvis man dertil skulle lægge at alle bidragydere havde mulighed for at bede om ændringer eller sletning af deres artikler, så er det simpelthen for meget arbejde. Man ville risikere at en del bad om at få slettet deres artikler fordi de ville have dem op et andet sted. Det lyder ikke af meget, men hvis du har 2000 indlæg posted på 10 hjemmesider, så løber det op. Det er grunden til at de fleste jeg kender som har artikelbaser kræver at alle rettigheder overgår til artikelbasen.

  Betingelsen med at artikelbasen må redigere i artiklen er i hvert fald på mine baser en absolut nødvendighed. Der er ganske mange artikler som ikke er dårlige nok til at blive afvist, men har åbenlyse slå- og stavefejl, som bliver rettet før godkendelse. Basal ophavsret siger sådan set at man ikke må redigere i andres værker uden deres samtykke, så det er nødt til at være et krav.

  Den sidste del er egentlig den mest kontroversielle. På mine baser forbeholder jeg mig helt eksplicit retten til at indsætte ekstra links i artiklen. Det er også noget jeg benytter mig af fra tid til anden. Jeg er helt med på at der vil være nogen som finder det urimeligt, hvilket er grunden til at jeg skriver det eksplicit i betingelserne, så man har mulighed for at vælge publicering på steder hvor betingelserne er anderledes. Jeg har selv den tilgang, at jeg en gang imellem indsætter links til mine egne sider i andres artikler som en slags betaling for brug af baserne, men at jeg ikke laver betalt linkbuilding i andres artikler.

  Det ligger mig generelt meget fjernt ændre links til affiliate eller nofollow links. I min optik ville det ødelægge hele pointen hvis jeg gjorde det, men du har helt ret i at jeg principielt kunne, med de gældende betingelser. Jeg har en enkelt gang eller to indsat et yderligere affiliate link i en artikel, men jeg ville aldrig ændre eller slette et eksisterende link (medmindre det leder til en 404 fejl).

  Jeg håber det gav et indblik i mine overvejelser. Lige nu er problemet det modsatte, at der er så mange som poster artikler, at jeg er grumt bagud med gennemlæsning og godkendelse. Og så kan jeg se at der er en del professionelle SEO bureauer som rent faktisk benytter mine sider, så de er i hvert fald indforstået med betingelserne.

  Spørg endelig løs, hvis du har mere du gerne vil vide.

 15. Hej Kim

  Jeg også fladet over adset.org og sidder og er ved at kigge lidt nærmere på siden. Lige som dig kommer jeg også frem til at alle siderne er på samme IP adresse, men når jeg kigge på hvorvidt der er tale om sandt alle falsk pagerank kommer jeg derimod frem til alle siderne har den sande værdi af pagerank. Må jeg høre dig om hvordan du tjekker om de er sande eller falske?
  Jeg har selv benyttet mig af wayback machine til at se om der har været 301 eller andre ting på nogle af domæne navne, og det har der ikke været ergo ville jeg formode de er sande.

  Mvh

  Peter

 16. Jeg synes det er meget sjældent at 301 redirects bliver gemt på Wayback machine. Selv hvis det blev det, skal det jo kun have været redirected på det tidspunkt hvor Toolbar PR blev opdateret sidst.

  I alle tilfælde, ser jeg bare på linkprofilen på siderne, og kan med det samme spotte at der er noget galt. Jeg har efterhånden set så mange linkprofiler og data fra Ahrefs og Majestic, at jeg i sin tid plejede at kunne gætte et domænes PR rigtigt omkring 75 % af tiden.

  Tager vi det første eksempel: itborger.dk, som angiveligt skulle have en PR på 6. PR6 svarer altså til dr.dk, og der er temmelig få af dem i Danmark. Her er hvad Majestic viser af domæner som linker ind til siden:

  adset.org
  eniro.dk
  internetcafe.dk
  sfs.fo
  sankta.fo
  matthiesen.dk
  activelinkguide.dk
  boligport.dk
  webnamelist.com
  list-of-domains.org
  gh-export.us
  surftown.dk
  kandu.dk
  ter.dk
  websitelibrary.dk
  itsmart.dk
  snar.fo
  zenpoint.info
  etsoft.dk
  mobil-bredbaand-guide.dk

  Jeg kan vist godt tillade mig at citere fra amerikansk TV: “I rest my case” 🙂

  Jeg kan til nød tro på at ipn.dk en gang har været PR3, men resten er rent pjat.

  Der var i øvrigt adskillige teknikker til kunstigt at pumpe en masse PR ind i sider (herunder intern optimering) før opdatering af Toolbar PR for derefter at fjerne de indgående links, så PR var høj når man ville sælge links på siderne.

 17. Hej Kim,
  Tak for listen. Cool du gad lave den. Er du også er frisk på at holde den opdateret, så kast evt. et blik på http://www.interweb.dk, som jeg fornemmer er gået lidt flatline.
  Masser af venlige hilsner
  /Søren

 18. Hej Kim

  Tak for det uddybende svar. Jeg modtog et nyhedsbrev fra adset.org den anden dag, og kom til at tænke på din post her. De skriver bland andet at de har fået flere servere, fjernet alt spam og udskifte nogle af deres sider i netværket m.m. Det ser ud til at de er ved at blive “voksne”.

  Mvh

  Peter

 19. Tak for indlægget, jeg er netop startet som selvstændig, og seo delen gør mig virkelig rundtosset. Men klogere bliver man dog hverdag. Min webshop hedder http://www.kinderlee.dk og sælger legetøj samt babyudstyr. alle ris/ros er mere end velkommen 🙂

 20. Hej.

  Jeg vil bare gerne oplyse om min sidste to nye Artikel databaser, (de er ret nye -derfor ingen pagerank).Men de vokser dagligt i autoritet,

  Jeg har oprettet disse, da der på stort set alle andre artikel database lover at de gennemser og evt. udgiver inden for 7 dage, men realistisk går der tit 2 måneder. Det er simpelthen ikke seriøst, hvis man ikke kan styre dette i en artikel database, så skal man ikke have en. – Dette er en opsang herfra.

  Derfor har jeg oprettet disse to nye artikel databaser, hvor artikler faktisk bliver gennemset og udgivet indenfor 7 dage (som maksimum).

  De er: http://gratis-info.dk og http://service-guide.dk

 21. Hej Kim,
  Rigtig fin liste.
  Jeg har selv haft glæde af en del af dem på listen, men der er vist et par jeg ikke kendte. Jeg er dog lidt usikker på om de er besværet værd.

 22. Rigtig super god liste 🙂

 23. i am looking to buy paid guest post on Dk sites for my dofollow links if any one can earn with me come on send me your sites with each post price to my mail box [email protected]

 24. Tak for den liste – supercool!

 25. Super fed liste – tak!

 26. Tak for en skøn liste, selvom mange af linkene er døde, så er jeg stadig taknemmelig for det hårde stykke arbejde.

 27. Hej – Er listen her stadigvæk gangbar? der er et par links der er døde, så ved ikke om det er relevant stadigvæk at gå den igennem? 🙂

 28. Hvordan er værdien af disse artikel databaser i 2019? Har disse backlinks stadig en værdi, eller er google blevet for klog til det?

 29. Jeg tror de kan have værdi, men det skal nok ikke være din eneste strategi for links 🙂

 30. Hejsa

  Er listen stadig brugbar? Jeg tænker siden er jo ved at være gammel?

  MVH
  Peter

 31. God bunke med link. Nogle af dem er nede, men de der virker gør det helt fint!

 32. Tak for listen, håber at der stadig er nogle af dem der virker.

 33. Mange tak Kim. Du havde anbefalet mig at kigge på siden for 2 år siden, og det er bare gået så stærkt siden. Nu er det tid til at kigge på¨disse artikel sider og se om det giver værdi 🙂

 34. Dejlig med en masse gode links. Så skal jeg da bare i gang 🙂

 35. Hvordan er effekten i 2021?

Speak Your Mind

*