Er der lovhjemmel til regeringens nedlukning af detailhandlen grundet COVID-19?

I skrivende stund (3. januar 2021) raser der debatter på Facebook og andre online fora om lovligheden af regeringens nedlukning af detailhandlen frem til 18. januar 2021.

Nedenfor gennemgår vi de konkrete love og bekendtgørelser der er gældende. Så kan vi alle diskutere rimeligheden af indgrebet på et oplyst grundlag.

Debatten udspringer af to lige uheldige offentlige udsagn:

Mai Manniche: Der er ikke lovhjemmel

Mai Manniche har i en Facebook video fortalt, at hun ikke holder lukket, og at hun ikke mener at der er hjemmel til at regeringen kan lukke detailhandlen ned.

Du kan se videoen her:
https://www.facebook.com/812200623/videos/10164964161985624/

Mette Frederiksen: Pressemøder tæller ikke

Manniches opslag hjælpes lidt på vej af at Mette Frederiksen i et klodset forsøg på at dække over minkskandalen i 2020 brugte som argument at de ting som regeringen melder ud på pressemøder ikke tæller som påbud.

Det kan give anledning til at mange tænker at så gælder det sikkert heller ikke her.

Her er hjemlen

For dem som måtte være i tvivl efter Mai Manniches opslag er her de aktuelt gældende referencer:

Epidemiloven (Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme) har i § 12 b en bestemmelse som åbner mulighed for at indføre restriktioner for adgangen til eller brug af lokaler og lokaliteter:

§ 12 b. Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler og andre lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

Med hjemmel i ovenstående § 12 b har Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke udstedt

Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Bekendtgørelsen indeholder i § 6, stk. 1, nr. 10 en regel om at alle udvalgsvarebutikker skal holdes lukket. Udvalgsvarebutikker i er i praksis alt andet end det vi normalt kalder dagligvarebutikker.

Der er en lang række undtagelser fra hovedreglen, som du selv kan læse i § 6. Det gælder særligt salg til erhvervsdrivende, dagligvarebutikker, apoteker etc.

Lukning af alle udvalgsvarebutikker gælder efter ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 21, stk. 2 fra 25. december 2020, og ophæves 4. januar 2021.

Med en ny

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19

af 30. december 2020 er ophævelsen af § 6 om lukning at udvalgsvarebutikker udskudt til 18. januar 2021.

Den er god nok

Uanset om man kan lide det eller ej, så må det på grundlag af ovenstående nok siges at der er en rimelig klar hjemmel til nedlukningen af detailhandlen i Danmark frem til 18. januar. 2021.

Er du uenig i vurderingen?

Du er velkommen til at kommentere konstruktivt på udredningen af hjemmelsgrundlaget og fortolkningen af de gældende regler på området.

Men hvis du bare vil skrive noget om at vi lever under et totalitært styre og at det hele handler om at Bill Gates vil microchippe os – så skriv på det på Facebook i stedet.

Comments

  1. Hej, det er meget skadelig:( Du har ret. Forhåbentlig ændres det snart!
    Mvh Charlotte

  2. Det er et vigtigt spørgsmål at stille for fremtiden af hvordan demokratiet skal udvikle sig. Tak for delingen og det tankevækkende spørgsmål.

Speak Your Mind

*