Sådan sætter du mål og når dem med SMART modellen

Hvis du vil fremad i din karriere, så er det næsten en tvingende nødvendighed, at du sætter et godt mål, der motiverer dig. SMART modellen er et effektivt værktøj, der hjælper dig til at evaluere dine personlige og professionelle mål. I denne artikel gennemgår Mark Buskbjerg fra PE3A BusinessAntropologi SMART modellens fem faser, og til sidst får du et super fif til at gøre dine SMART mål endnu bedre.

 

Jo bedre du forbereder dig, når du sætter et mål, jo større er din chance for succes. SMART modellen er et effektivt værktøj til at sætte gode mål

Jo bedre du forbereder dig, når du sætter et mål, jo større er din chance for succes. SMART modellen er et effektivt værktøj til at sætte gode mål

Kan det overhovedet betale sig at sætte et mål?

Ja. Det kan det virkelig. Et godt mål er en motivator, der hjælper dig til at præstere ud over dit sædvanlige niveau. Og det med målenes effekt er faktisk noget, der er blevet forsket i. I Mark McCormacks bog “What they don’t teach you at Harvard Business School” fortæller han om et studie, hvor forskere fulgte MBA holdet fra 1979 og fulgte op igen ti år senere. De afgangsstuderende blev spurgt, om de havde klart definerede mål og en plan for, hvordan de vil nå målene.

Det var kun 3 % der kunne svare entydigt ja til, at de havde nedskrevne mål for, hvad de ville nå i deres karriere. 13 % af de studerende havde mål, men ikke skrevet dem ned.

De sidste 84 %! havde ingen klart definerede mål overhovedet. Og det fortrød de nok den dag, de fik konklusionen på undersøgelsen.

I 1989 tjente de 13%, som havde mål men ikke skrevet dem ned, mere end dobbelt så meget som de 84 %, der ingen mål havde. Det var overraskende for forskerne, at forskellen var så stor. Men det var ingenting i forhold til forskellen op til de sidste 3 %, der havde klart definerede, gennemarbejde og nedskrevne mål for deres karriere: De tjente 10 gange så meget som de øvrige 97 % tilsammen.

Så nu siger jeg det lige igen: Det kan virkelig betale sig at sætte et godt mål. Og det er ikke for tidligt, hvis du går i gang i dag! SMART modellen er et effektivt værktøj, når du lærer at bruge det rigtigt.

Hvordan bruger jeg SMART modellen?

SMART modellen giver dig fem overordnede krav, som dit mål skal leve op til. Dit mål skal være:

 • Specifikt
 • Målbart
 • Attraktivt
 • Realistisk
 • Tidsbestemt

Den bedste måde at opfylde de krav på er at stille dig selv en række opklarende spørgsmål – og skrive dine egne svar ned. Så har du en mega-motiverende handlingsplan lige ved hånden, når du har lidt svært ved at komme op af sengen på en gråvejrsdag, hvor det hele bare er træls. Og det er egentligt det, der gør forskellen: At du tager action i forhold til dit mål.

Herunder gennemgår vi hver af de fem faktorer i SMART modellen enkeltvis med en kort kommentar og eksempler på gode opklarende spørgsmål, som du kan stille dig selv.

Dit mål skal være Specifikt!

Der er en kæmpe forskel på de her to mål:

 1. Jeg vil nå til tops
 2. Indenfor de næste fem år sidder jeg i en lederstilling i en mellemstor virksomhed, hvor jeg har personaleansvar for minimum 10 medarbejdere, og jeg tjener x-antal kroner pr. md.

Mål nummer 1 ved du aldrig, hvornår du har nået. For hvad er toppen, og hvornår skal du derop? For nogle mennesker er toppen at være præsident i USA, for andre er det lederstillingen i deres lokale Dagli’ Brugsen (Okay, overdrivelse fremmer selvfølgelig forståelsen).

Spørgsmål der giver dig et specifikt mål:

 • Hvad vil jeg nå?
 • Hvem skal hjælpe mig derhen?
 • Hvornår skal jeg nå det?
 • Hvordan ved jeg, at jeg har nået mit mål?

Dit mål skal være Målbart!

Hvis du ikke ved, hvornår du præcist er i mål, så er det svært at fejre succesen, afslutte din mission og sætte nye mål. Derfor er det vigtigt, at du ved præcis, hvornår du er i mål, hvordan du vil måle det, og hvad det kræver af dig.

Spørgsmål der giver dig et målbart mål:

 • Hvor mange penge vil jeg tjene?
 • Hvor mange timer vil jeg arbejde?
 • Hvornår kan jeg sige til mig selv, at jeg har nået mit mål?
 • Hvordan måler jeg på mine resultater?
Hvor skal din karriere gå hen? Brug SMART modellen og sæt gode mål, der sikrer din succes i erhervslivet.

Hvor skal din karriere gå hen? Brug SMART modellen og sæt gode mål, der sikrer din succes i erhervslivet.

Dit mål skal være Attraktivt!

Hvis du sætter et mål, så er det også fordi, at du er ambitiøs. Og når du er ambitiøs, så skal du arbejde for dit mål hver dag. Også de dage hvor du egentlig ikke har lyst. Derfor skal dit mål være attraktivt, så du er motiveret for at jagte det på både de gode og de dårlige dage.

Spørgsmål der giver dig et attraktivt mål:

 •  Giver dit mening for mig (og ikke andre) at nå mit mål?
 • Hvorfor vil jeg gerne nå mit mål?
 • Hvad kan jeg sige til mig selv, hvis jeg en dag ikke er motiveret for målet?
 • Hvad får jeg ud af at nå mit mål?

Dit mål skal være Realistisk!

Når du sætter mål for din karriere, så skal du selvfølgelig være ambitiøs, men du skal også være realistisk. Hvis du er alt for ambitiøs, så kan du kæmpe nok så meget, men du når ikke dit mål. Du skal vurdere sandsynligheden for at nå dit mål ud fra de ressourcer, du har tilgængelige i dit liv.

Spørgmål der giver dig et realistisk mål:

 • Tror jeg på, at jeg kan nå mit mål inden for min deadline?
 • Har jeg den nødvendige tid til at jagte mit mål?
 • Hvilke forhindringer støder jeg på undervejs, og hvad kan jeg gøre for at overvinde dem?
 • Hvad kan hjælpe mig til at nå mit mål?
 • Hvad taler imod, at jeg når mit mål?

Dit mål skal være Tidsbestemt!

Du er pinedød nødt til at have en deadline, når du sætter et mål. Ellers er der jo faktisk ingen grund til at gå igang. Specielt ikke hvis motivationen halter lidt en dag. Hvis du ikke skal nå noget, så kan du altid udsætte dine handlinger. Sæt et bestemt tidspunkt, hvor du skal nå dit mål. Det skal være en bestemt dato, som du skriver i kalenderen, men hvis du kan, så skriv endelig også tidspunktet på! Jo mere konkret du er, jo mere motiverende er det.

Husk at sætte delmål

Hvis dit næste mål er fem år ude i fremtiden, så kan det hurtigt blive uoverskueligt. For hvad skal du så gøre lige nu og her for at nå dit mål? Hvis du deler dit overordnede mål op i mindre delmål, så bliver det lettere for dig at tage action. Udelukkende fordi det bliver overskueligt. Det er meget individuelt, hvor store mål vi kan håndtere, men jeg deler altid mine mål op i så mange små dele som muligt. Så kan jeg næsten dagligt krydse af og klappe mig selv på skulderen, fordi jeg er et skridt tættere på mit mål.

Det er ligesom, hvis du skulle spise en elefant. Du er nødt til tage én bid af gangen – du får simpelthen dyret galt i halsen, hvis du propper dig.

Hvad er et godt delmål?

Langt hen ad vejen, så er et godt delmål fuldstændig det samme som et godt mål. Du skal opfylde kravene i SMART modellen, du skal være personligt motiveret og du skal knokle for det. Men delmålet er lidt anderledes, fordi det er et lille skridt på vejen mod dit store mål. Så du skal lave en serie af delmål, der leder dig strategisk på vejen hen imod dit store mål.

Sådan sætter du det perfekte mål med SMART modellen

I konsulentvirksomheden PE3A BusinessAntropologi har vi lavet et smart onlineværktøj, der gør det nemt at sætte gode mål. Det sker i en få og lette trin, hvor du bliver guidet gennem processen. Når du er færdig, så får du tilsendt en motiverende handlingsplan, som du kan bruge, når du fremover jagter dine nye karriere mål. Du kan læse mere her.

Speak Your Mind

*